Privacyverklaring website

Géén cookies . . . wel zo netjes!

Als kind hebben we al geleerd dat je van een andermans spullen af moet blijven. Ik vind het daarom ongepast dat er ongewenste cookies op je pc, tablet of telefoon geplaatst worden om zo jouw persoonlijke gegevens en gedrag te verzamelen en op te slaan. Ik plaats daarom géén cookies op jouw apparaat en volg je niet in je surfgedrag.
Wel zo netjes . . . vind ik!
Alleen als je het contactformulier op deze website invult, zal ik tijdelijk de ingevulde gegevens moeten bewaren om te kunnen reageren op jouw bericht. Dit zijn je naam, je mailadres en eventueel je telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend door mijzelf gebruikt en worden nooit verstrekt aan derden. Indien je klant wordt, dan kom je in mijn klantenbestand te staan, hetgeen ik dan zal mededelen. Indien je geen klant wordt, dan zal ik jouw gegevens na uiterlijk drie maanden uit mijn administratie verwijderen.
Ik, Jan Willem Viets, The Countryman, ben als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

The Countryman
Stationsweg 167b
3771 VG Barneveld
+31 6 54 325 434
[email protected]

Vriendelijke groeten, Jan Willem Viets

Wettelijke aanvulling

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de Machine Readable Zone (MRZ) (dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens:

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Publicatiedatum:

10 juli 2020

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET MIJ OP!